IES Antoni Maura

XARXIPÈLAG 2.0

El nostre centre està dins el Pla de Modernització Educativa promogut pel Govern de les Illes Balears amb la col·laboració del Govern central dins el projecte Escola 2.0, que té la finalitat d'introduir de forma efectiva les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als centres educatius.

El desenvolupament d'aquest Pla té diferents etapes:

        • Al curs 2010/11 : Dotació d'una pissarra interactiva, un projector i un ordinador per al professor a cada aula de 1r d'ESO i un ordinador ultraportàtil per a cada alumne de 1r d'ESO.
        • Al curs 2011/12 :Dotació d'una pissarra interactiva, un projector i un ordinador per al professor a cada aula de 2n d'ESO  i un ordinador ultraportàtil per a cada alumne de 2n d'ESO
Podeu trobar més informació d'aquest projecte a la web : http://weib.caib.es/Programes/xarxipelag20/presentacio_.htm