IES Antoni Maura

QUALITAT                                               

El nostre centre es va adherir al projecte FPQ de la Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa el curs 2001-2002 i ens vàrem certificar el 2005-2006. Aquest projecte pretén la millora contínua dins un Sistema de Gestió per Processos basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008

 quaderns