IES Antoni Maura

QUÈ PUC FER EN ACABAR EL BATXILLERAT ?

El títol de Batxillerat permet accedir als diferents ensenyaments d’Educació Superior.

 • Estudis Universitaris: Una vegada s’hagin superat les proves d’accés (selectivitat).
 • Ensenyaments artístics Superiors:
  • Ensenyaments de música i dansa (prova específica)
  • Ensenyaments d’Art Dramàtic (prova específica).
  • Ensenyaments de conservació i restauració de bens culturals (prova específica)
  • Ensenyaments d’Arts plàstiques i disseny (prova específica)

El cicle de Grau Superior, de dos anys de durada, ofereix una formació polivalent i una visió de conjunt i coordinada de la professió. Proporciona capacitats que permeten comprendre els aspectes econòmics i organitzatius del treball.

 • Ensenyaments esportius de grau superior (prova accés)
 • Accedir al món laboral.
Estàs aquí:Home Orientació Què puc fer en acabar el batxillerat?