IES Antoni Maura

FORMACIÓ PROFESSIONAL
logoFP

http://formacioprofessional.caib.es

La formació professional són els ensenyaments relacionats amb els diferents sectors laborals.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, aquests comprenen continguts teòrics i continguts pràctics, i són de durada variable.

La Formació Professional Específica té com a finalitats:

  • Una formació i preparació per a l’exercici d’una professió.
  • Possibilitar la continuïtat d’estudis dins el sistema educatiu per tal d’aconseguir una major qualificació professional.
  • Possibilitar la requalificació professional dels treballadors.

La formació professional s’estructura amb famílies professionalsalt

alt

ESTRUCTURA DELS CICLES FORMATIUS

Els continguts dels cicles formatius són bàsicament professionals, i referents a l’especialitat que es cursa.

Una part de la formació es fa als centres educatius i una altra part a les empreses (FCT : formació en centres de treball).

Es a dir, tots els cicles tenen una part teòrica i una part pràctica.

OFERTA FORMATIVA

alt

alt


 

 

Estàs aquí:Home Orientació Formació professional