IES Antoni Maura

 EL BATXILLERAT

És una etapa postobligatòria de dos anys de durada, 1r i 2n (es pot cursar amb un màxim de quatre anys).

Els objectius bàsics del batxillerat són:

  •       Facilitar l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  •      Preparar el camí cap a la Universitat. És a dir, capacitar els alumnes perquè dominin les tècniques i destreses suficients per desenvolupar uns estudis universitaris amb garanties d’èxit.
  •        Preparar per inserir-se en el món laboral

   Les modalitats del batxillerat són:

  • Ciències i Tecnologies.
  • Humanitats i Ciències socials
  • Arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estàs aquí:Home Orientació El Batxillerat