Home

Informació beques curs 2017-18

INFORMACIÓ SOBRE BEQUES

Aquí teniu informació relativa a les beques i ajudes del Ministeri per al curs 2017/18.

INFORMACIÓ SOBRE BEQUES

-NIVELLS POSTOBLIGATORIS: Vos informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les beques de caràcter general per al curs 2017-2018 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
També podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/ca/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html
 DE L'11 D'AGOST AL 3 D'OCTUBRE

-ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU: Vos informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2017-2018.
Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/ca/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html
DEL 13 D'AGOST AL 28 DE SETEMBRE