Home

Llista definitiva prova accés FP

LLISTA DEFINITIVA PROVA ACCÉS FP

logofp

Aquí teniu la llista definitiva de les proves d'accés a FP

Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora poden interposar un recurs d’alçada davant la Directora General de Formació Professional i Formació del Professorat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva.