IES Antoni Maura

 OFERTA EDUCATIVA

Educació Secundària Obligatòria (ESO) Tots els nivells  
Batxillerat diürn presencial

Modalitat de Ciències i Tecnologies

Modalitat d' Humanitats i Ciències Socials

Modalitat d'Arts plàstiques

                     

Educació Secundària per a adults semipresencial

 

 

Batxillerat a distància

Modalitat de Ciències i Tecnologies

Modalitat d' Humanitats i Ciències Socials

Modalitat d'Arts Plàstiques i Escèniques

Programa de FP Bàsica

(horari de capvespre)

 Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes

Cicle Formatiu de grau superior

 Educació Infantil (diürn, nocturn i distància)

Estàs aquí:Home El centre Oferta educativa