IES Antoni Maura

Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora poden interposar un recurs d’alçada davant la Directora General de Formació Professional i Formació del Professorat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva.

Estàs aquí:Home Maura Projectes Llista definitiva prova accés FP